Filološki fakultet

ODRŽAVANJE NASTAVE
Predavanja i vježbe iz predmeta Italijanski jezik 4 održavaće se po ustaljenom rasporedu za ljetnji semestar na platformama Zoom, Google classroom i Moodle.

Broj posjeta : 107