Filološki fakultet

Rezultat prvog kolokvijuma iz Istorije crnogorskog jezika 1
Studenti sa navedenim brojem indeksa su dobili sljedeći broj bodova (od ukupno 15):
50/19 14,5
58/19 14
66/19 13,5
54/19 13,5
76/19 12,5
67/19 12
56/19 11,5
53/19 10,5
71/19 9,5
55/19 8
63/19 7
75/19 5,5

Broj posjeta : 83