Engleski jezik IV VJEZBE - 06.05.2020 21:16Drage kolege,

u zavrsnom poglavlju radne sveske, dosli smo do clanova u engleskom jeziku.

Jedan od najvecih problema sa kojima se svi koji uce engleski jezik susrecu je upotreba clanova. U engleskom postoje dve vrste clanova, odredjeni i neodredjeni. ‘A’ i ‘an’ spadaju u neodredjene clanove, dok je ’the’ jedini odredjeni clan. 

Neodredjeni clan ‘a’ koristimo:
– Ispred imenice koja pocinje suglasnikom i koja nije posebno odredjena, odnosno kada za pricu nije bitno da li je to upravo taj predmet (I ate a pineapple this morning)
– Ispred imenice koja počinje samoglasnikom koji se izgovara kao suglasnik (a European)
– Sa brojevima 100, 1.000 i 1.000 000 (There were over a hundred people at the party)
– Kada imate vise predmeta i spominjete samo jedan od njih (Annie is a good child)
– Kada nesto prvi put pominjemo (I saw a girl in the street)
– Kada se oznacava necija profesija, hobi, nacionalnost (She is a painter)
– Kao genericni clan, da oznaci cijelu vrstu (A lion is a cat)

Neodredjeni clan ‘an’ koristimo:
– Prema istim pravilima kao za ‘a’, samo ispred rjeci koje pocinju samoglasnikom (an apple) ili suglasnikom koji se ne izgovara (an honest person)

Odredjeni clan ‘the’ koristimo:
– Uz odredjene imenice, odnosno one koje su poznate i govorniku i slusaocu
– Kada smo imenicu vec pomenuli (A boy and a girl walked into the cafe. The boy was wearing sunglasses)
– Kada imenicu pominjemo prvi put, ali oba sagovornika znaju o cemu se radi (Give me the magazine)
– Za nesto sto je jedino na svijetu (the Sun, the world)
– Ispred strana svijeta (I live in the west of the country)
– Uz imena rijeka i mora (the Danube)
– Uz imena planinskih vijenaca (the Alps)
– Ispred imena pustinja (the Sahara)
– Ispred imena grupa ostrva (the Bahamas)
– Ispred imena geografskih oblasti (the middle East)
– Ispred imena zvanicnih naziva drzava, federacija i drzave ciji je naziv u mnozini (The United Kingdom, the Netherlands)
– Ispred imena institucija (the National Museum)
– Ispred naziva muzickih instrumenata (She plays the guitar)
– Uz imena porodica (The Fords live there)
– Uz pridjeve da oznace imenicu u mnozini (The rich live there)
– Uz redni broj (the third)
– Uz superlative (the best, the most beautiful)
– Uz komparativ u idiomatskim izrazima (The sooner the better)
– U pravoj apoziciji (Paris, the capital of France, is considered to be the most romantic city in the world)
– Uz nazive brodova, vozova i aviona (the Titanic)
– Uz dijelove dana (in the morning)
– Uz dio tijela (I feel like somebody has hit me in the head)

Molim vas, uradite vjezbanja 1, 2, i 3 na str. 77/78 u vasim radnim sveskama.Link za Zoom meeting ce naknadno biti dostavljen.

 

Spomenka Nikolic

Broj posjeta : 135

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.