Prirodno-matematički fakultet

Ispit u septembarskom roku A i B smjer
Zbog poznatih okolnosti ispit će se održati sjutra, 15.septembra u 12:15 časova u kabinetu 116.

Mole se studenti da donesu na uvid seminarski rad ili da ga pošalju mailom. 

Broj posjeta : 165