Prirodno-matematički fakultet, 25.12.2018

Drugi kolokvijumDrugi kolokvijum biće održan u subotu 29.12.2018. godine u sali 107A. Studenti sa parnim brojem indeksa polažu u 11:00h, dok studenti sa neparnim brojem indeksa polažu u 12:30h.