Prirodno-matematički fakultet, 30.12.2018

Rezultati praktičnog ispitaMaksimalni broj poena: 10

1 /17 Vučurović Milica  - 10

2/17 Đurišić Irena – 10

3/17 Vujičić Marija – 9

6/17 Golubović Jelena – 0

7/17 Uskoković Milena – 10

9/17 Gajević Kristina – 10

10/17 Drobnjak Jovana – 10

11/17 Joković Saša – 7

14/17 Vuković Danijela – 8

17/17 Vidaković Nela – 10

18/17 Vukoslavčević Jakša - 10

23/17 Pavićević Anja -10

24/17 Kovačević Aleksandar – 10

25/17 Vuksanović Vanja – 0

27/17 Danilović Irena – 10

26/17 Bubanja Vladimir – 10

28/17 Kračković Kristina – 9

29/17 Vuletić Nikolina  - 0

35/17 Radović Kristina – 6

36/17 Starovlah Nikola – 8

44/17 Ivanović Kristina – 7

3/16 Ralević Tamara – 8

28/16 Premović Dijana – 7

14/15 Milikić Katarina - 10

28/15 Vujović Irena  - 7