Prirodno-matematički fakultet, 04.04.2019

Termin kolokvijumaKolokvijum ce se odrzati u utorak, 09.04.2019., u sali 106, sa pocetkom u 17h.

Studenti su duzni da kod sebe imaju identifikacioni dokument (indeks ili licnu kartu). U suprotnom im nece biti dozovljeno polaganje.