Arhitektonski fakultet

Obavještenje u vezi sa časom
Čas u petak, 27.12.2019.god. od 8.15h do 9h,  neće biti održan jer je odrađen u okviru dvočasovnog kolokvijuma

Broj posjeta : 176