Prirodno-matematički fakultet, 21.03.2020

Stored procedure, trigeriUvod u stored procedure i trigere u SQL Serveru. 

Iduće nedelje biće okačeno i par urađenih primjera sa pratećim video materijalom. 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/stored-procedures/create-a-stored-procedure?view=sql-server-ver15

https://www.sqlservertutorial.net/sql-server-triggers/

Broj posjeta : 154