Prirodno-matematički fakultet, 26.03.2020

Predavanje: Skladištenje podatakaOvim predavanjem započinjemo širu temu skladištenja podataka u bazama podataka.

Glavne teme predavanja su:

- Memorijska hijerarhija (keš, glavna memorija, sekundarno skladištenje, tercijarno skladištenje, prenos između nivoa, postojano i nepostojano skladištenje)

- Diskovi (mehanika diska i disk kontroler, karakteristike skladištenja na disku, karakteristike pristupa podacima na disku)

- Ubrzavanje pristupa disku (organizacija podataka po cilindrima, višestruki diskovi, miroring, planiranje diska i algoritam lifta, predviđanje i baferizacija)

- Kvarovi diska (sporadični kvarovi, checksum, oporavak od kvara)

- RAID nivoi 1,2,3,4,5,6 (miroring, parnost, striping, kvar više diskova).

 

Kao materijal koristiti knjigu "Database Systems: The Complete Book, 2nd Edition", autori: Garcia-Molina, Ullman, Widom.


Za ovo predavanje koristiti poglavlje 13.1.-13.4, strane 557-588. Nisu potrebne sekcije 13.4.3, 13.4.4.

U slučaju poteškoća oko literature komunicirati nastavnika putem emaila datog na stranici www.ucg.ac.me/pedjas ili na drugi način.

Broj posjeta : 174