Prirodno-matematički fakultet, 28.01.2019

Rezultati drugog kolokvijumaVaragic Aleksandra   5,5 poena

Suljevic Samra   9

Ostojic Nikola    14,5

Obradovic Luka  14,5

Kandic Ljubica    14

Zambata Marina   9

Dragojevic Rajko  5

Scekic Marija     0

Mujevic Elvira     0

Radovi se mogu pogledati sjutra u 9h .