Najave preostalih semestralnih provjera znanja
Polaganje jednog od kolokvijuma u popravnom terminu organizovaće se u četvrtak 29. decembra. Prijavu obaviti do utorka 27. decembra u podne. Moli se predstavnika studenata da pošalje sumarni spisak. 

Termin za predaju herbrskih zbirki je srijeda 28. decembar u 10h, lab. 101. 

Važna napomena: Prije predaja herbarijum uraditi samoevaluaciju. Imati na umu da herbarijum predstavlja zbirku ispresovanih i suvih biljaka, nikako ne svježe ubranih ili vlažnih. Zato sve herbarske listove sa nepotpuno herbarizovanim materijalom samostalno eliminisati iz zbirke. Zbirke koje budu sadržale ovakve herbarske listove, automatski će biti eliminisane. 

Herbarski materijal na pravilan način treba biti i fiksiran za herbarski listi i pravilno etiketiran. Etiketa treba da sadrži podatke o imenu vrste i njenog autora, kao i o klasifikaciji (pripadnost porodici i redu), zatim podatke o lokalitetu, staništu, datumu sakupljanja i imenu sakupljača. Etikete trebaju biti ispisane grafitkom olokvom. Herbarski listovi trebaju biti posloženi po potklasama, a u okviru njih redove, pa porodice i vrste poređati po azbuci ili abecedi.  

Bodovanje herbarijuma podrazumjeva i elementarno znanje o biljakama. Drugim riječima, samo predate zbirke, bez usmenog odgovora i elementarnog znanja, neće biti bodovane.  

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.