Prirodno-matematički fakultet, 13.12.2018

Popravni kolokvijumPopravni kolokvijum

Teorijski dio - sala 107-A, subota 15.12.2018. u 11,00.

MIPS - sala 210, sala 210, subota 15.12.2018. u 13,00.