Filološki fakultet, 25.04.2020

Nastavak održavanja nastave putem Zoom-aPredavanja iz predmeta Savremeni italijanski jezik 6 - Nivo B2.2 i u narednom periodu nastaviće da se održavaju putem ZOOM-a, ponedjeljkom od 14:30 do 16 h.

Sav nastavni materijal biće dostupan, kao i do sada, na platformi MOODLE: https://dl.ucg.ac.me/course/view.php?id=25

Broj posjeta : 102