Filološki fakultet, 30.01.2020

Rezultati pismenog dijela ispita (2. ispitni rok)Studenti koji su položili pismeni dio ispita i time stekli pravo da izađu na usmeni dio ispita:

1. Anđela Milev - 16,5 p.

2. Linda Jefkaj - 18,5 p.

3. Merima Mustafić - 16 p.

4. Eni Srebrić - 19,5 p.

5. Marija Spajić - 15 p.

6. Andrija Borović - 17 p.

Broj posjeta : 433