Filološki fakultet, 12.09.2020

Nova objava - 12.09.2020 20:13REZULTATI IZ ITALIJANSKOG JEZIKA 5 – SINTAKSA PROSTE REČENICE -1. SEPTEMBARSKI ROK

Ime i prezime

U toku semestra

Završni

(max 50)

Predlog konačne ocjene

Darmanović Nina

34,5

27

D (61,5)

Đuričković Jovana

30

27

E (57)

Grozdanić Gordana

31,25

F

F

Tomić Jelena

32,75

28

D (60,75)

Zečević Jelena

31,75

F

F

 

REZULTATI IZ ITALIJANSKOG JEZIKA 6 – SINTAKSA SLOŽENE REČENICE -1. SEPTEMBARSKI ROK

Ime i prezime

I Kol.

(max 24)

II Kol.

(max 24)

Prisustvo

(max 2)

Tokom

semestra

Završni

(max 50)

Predlog konačne ocjene

Đečbitrić Amina

F

F

0

/

/

/

Đuričić Jelena

13,5

19

2

34,5

30

D (64,5)

Grozdanić Gordana

F

F

0

0

F

F

Purović Jelena

F

F

0

0

F

F

Tomić Jelena

12,5

12

0

24,5

26,5

E (51)

Veličković Milijana

F

F

0

0

/

/

 

Broj posjeta : 83