Filološki fakultet, 15.05.2020

Vježba 7.Vježba 7.

ZAVISNOSLOŽENE REČENICE DOPUNSKOG ODNOSA

Podbući zavisnu rečenicu i odrediti kojoj vrsti pripada:

 1. Stalno je zlostavljao kolege kako bi prikrio svoj nerad i nestručnost.
 2. Da bi dokazao svoju poslušnost, podržavao je svaku njihovu pogubnu inicijativu.
 3. Otišao je na stanicu ne bi li je ponovo sreo.
 4. Dovukao je suve grane da naloži vatru.
 5. Da ne bi prekinula dječju igru, ćutala je.
 6. Oni koriste moć i tehnologiju kako bi nekoga zastrašili.
 7. Tajno su se sastale da bi ovjerile lažno saopštenje.
 8. Osjećali su kako i njih neko posmatra.
 9. Vidjela sam kako joj je pakosni smiješak zaigrao oko usana.
 10. U polusnu čuje kako hapse nevine ljude.
 11. Čitali su na društvenim mrežama kako je sve ovo golema prevara.
 12. Zanimljivo je pratiti kako mjere postaju represivnije.
 13. Vidjeh te prekjuče gdje bereš cvijeće.
 14. Protivzakonito je da se zaposlenima uskraćuju informacije.
 15. Sada se vidi – vlast i opozicija su jedinstvena zločinačka struktura.
 16. Preklinjala ih je da to ne čine.
 17. Sugerišite im da budu poslušni.
 18. Građani su željeli da pravda pobijedi.
 19. Oni bi voljeli da se ne otkriju njihovi protivzakoniti poslovi.
 20. Žudio je da je ponovo ugleda.
 21. Nadam se da ćemo uspjeti.
 22. Istina zaslužuje da je objelodanimo.
 23. Neprestano su mislili kako ona dolazi do informacija.
 24. Učitelj ljutito upita ko uznemirava djecu.
 25. Njegoš kaže da strah životu kalja obraz često.

Pronaći uljeza i objasniti zašto ne pripada datim rečenicama:

 1. Znala je da on ne radi ništa slučajno.
 2. Mislim da nam je sreća suđena.
 3. Prisiljavali su ih da poštuju bezumne odluke.
 4. Njen maliciozni pogled govorio je da sprema nove podlosti.
 5. Tamo je režim autokratski, tako da i visokoškolskim ustanovama upravlja tajna policija.

 

Broj posjeta : 75