Prirodno-matematički fakultet, 05.10.2020

Nova objava - 05.10.2020 21:44      Svi studenti koji slušaju predmat Molekularna biologija I treba obavezno da dođu na dogovor u vezi ovog predmeta u Petak 16. 10. 2020. godine u sali A1 u 12.00 časova. Odlukom Vijeća PMF-a nastava na ovom predmetu će se izvoditi kao mentorska.

      Svi studenti koji slušaju predmet Molekularna biologija I, a koji nisu ranije odradili vežbe iz ovog predmeta, imaće vežbe u petak 16. 10. 2020. godine u sali A3 od 16.00 časova do 19.00 časova. Ovom prilikom će biti održano uvodno predavanje koje se drži u okviru vežbi, na kojem se saopštavaju uputstva o radu na vežbama i ostale važne instrukcije o tehnikama koje se koriste i rezultatima koji se očekuju, kao i pravila u vezi organizacije rada u laboratoriji. Ovo će biti održano u predavaonici svim studentima svih grupa, kako bi se vreme u laboratoriji iskoristilo racionalno za praktični rad u vezi sa merama koje se moraju primeniti vezano za bolest COVID 19. Na ovo predavanje treba da prisustvuju svi studenti svih grupa. Nedolazak će se računati kao izostanak i kao posledica neće se moći dobiti bodovi koji su predviđeni za vežbe.

Broj posjeta : 74