Filološki fakultet, 21.04.2020

Nastavak održavanja nastave putem Zoom-aPredavanja iz predmeta Metodika nastave italijanskog jezika sa školskim radom i u narednom periodu nastaviće da se održavaju putem ZOOM-a, ponedjeljkom od 16 do 17:30 h.

Sav nastavni materijal biće dostupan, kao i do sada, na platformi MOODLE (https://dl.ucg.ac.me/course/view.php?id=24).

Broj posjeta : 93