OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI IMAJU PRAVO NA DIREKTAN UPIS DRUGE GODINE MASTER STUDIJA
Primjenom člana 119b, stav 3, Zakona o visokom obrazovanju, pravo na direktan upis na drugu godinu master studija imaju kandidati koji posjeduju diplomu u obimu od 240 ECTS. Upis se vrši u roku predviđenom za upis u prvu godinu master studija.

Svi prijavljeni kandidati obavezni su da polažu prijemni ispit. Literatura za pripremu prijemnog ispita, kao i način polaganja prijemnog ispita objavljeni su na sajtu Fakulteta (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1226/objava/165832-obavjestenje-o-nacinu-polaganja-prijemnog-ispita-za-upis-na-master-akademske-studije-ekonomskog-fakulteta-studijska-2023-2024-godina ).

S obzirom da se kandidatima koji steknu pravo direktnog upisa na drugu godinu master studija priznaje 60 ECTS sa prve godine master studija, Komisija za upis će vršiti kompatibilnost završenog studijskog programa. To znači da kandidati koji su završili Ekonomski fakultet (240 ECTS) mogu da apliciraju za određeni modul na master studijama na osnovu smjera koji su završili na osnovnim studijama.

Kandidati koji su završili smjer Ekonomija javnog sektora, kao i smjer Evropske ekonomske integracije mogu da konkurišu na master studijski program Ekonomija, modul Ekonomska politika.

Kandidati koji su završili smjer Kvantitativna ekonomija, mogu da konkurišu na master studijski program Ekonomija, modul Kvantitativna ekonomija.

Kandidati koji su završili smjer Preduzetništvo, Menadžment, Marketing ili Međunarodni biznis, mogu da konkurišu na master studijski program Poslovna ekonomija, modul Menadžment i marketing.

Kandidati koji su završili smjer Finansije ili Računovodstvo, mogu da konkurišu na master studijski program Poslovna ekonomija, modul Finansije i računovodstvo.

Kandidati koji su završili smjer Informacioni sistemi, mogu da konkurišu na master studijski program Poslovna ekonomija, modul Poslovna informatika.

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.