Nova objava - 22.02.2022 23:12
Teme za seminarske radove

 

  1. Uticaj zračenja na biljke – formativno, orjentacijsko i fotodestruktivno djelovanje sunčevog zračenja odbrana 16. mart

 

  1. Preživljavanje biljaka u uslovima suše odbrana 16. mart

 

  1. Preživljavanje biljaka u uslovima plavljenja odbrana 16. mart

 

  1. Uticaj teških metala na biljke odbrana 23. marta

 

  1. Preživljavanje biljaka u uslovima mineralnog stresa (deficit i suficit mineralnih elemenata) odbrana 23. marta

 

  1. Eutrofikacija odbrana 23. marta

 

  1. Bioaktivne supstance značajne za ekofiziološke adaptacije biljaka odbrana 30. marta

 

  1. Ekofiziološki odgovori biljaka u biotičkim interakcijama (alelopatija, parazitizam, herbivornost, kompeticija, karnivornost) odbrana 30. marta

 

  1. Ekofiziologija endemičnih i reliktnih vrsta odbrana 30. marta

                                                 

 

  1. april kolokvijum

 

 

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.