Filološki fakultet

Poziv za predavanje
Prof.dr Ana Pejanović držaće predavanja iz svih predmeta prema rasporedu koji je istaknut na sajtu.  Studenti predavanjima mogu pristupiti preko Zoom aplikacije dok god se nastava odvija u online režimu.

Meeting ID: 587 793 4052

Password: 6gubKZ

Broj posjeta : 58