Arhitektonski fakultet, 11.02.2021

Internacionalni onlajn studentski festival u Norveškoj od 11. do 21. februaraX

Internacionalni studentski festival u Trondhajmu u Norveškoj (The International Student Festival in Trondheim) biće održan onlajn od 11. do 21. februara 2021. godine.

Internacinalni studentski festival u Trondhajmu (ISFiT) je najveći internacionali festival studenta i svake godine u Trondhajmu okuplja oko 500 studenata iz čitavog svijeta kako bi se upoznali sa širokim kulturnim programom koji uključuje radionice i dijalog. Cilj festival je stvaranje otvorene platforma za studente iz različitih zemalja kako bi se upoznali i stekli nove perspektive (isfit.org). 

Zbog situacije izazvane pandemijom COVID-19 festival će biti biti ogranizovan onlajn. Festival uključuje debate, radionice, koncerte i biće mnogo dostupniji za sve, posebno u ovom periodu izolacije! Više infomacija o kulturnim dešavanjima koje ovaj program nudi možete pronaći na sljedećoj stranici: http://isfit.org/page/cultural-program.

Tema ovogodišnjeg festivala biće “Stvaranje znanja” (Creating knowledge). Ova tema ima za cilj da osvijetli mogućnosti i obaveze studenta u stvaranju znanja. Stoga će kulturni program uključivati dešavanja putem kojih će se ova tema na različite načine naglasiti.

Takođe, 14. februara biće uručena studentska nagrada mira (Student Peace Prize) turskoj studentskoj organizaciji Tehničkog univerziteta Bliskog Istoka METU LGBTI+ Solidarity, koja dugi niz godina radi na inkulzivnijem i dostupnijem kampusu za sve studente.

Za više informacija o samom festivalu možete pronaći na zvaničnoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/ISFiTNorway

Broj posjeta : 147