Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet uključen u dvije CEEPUS univerzitetske mreže
Arhitektonski fakultet uključen u dvije CEEPUS univerzitetske mreže

Arhitektonski fakultet UCG je, od kraja aprila 2021. godine, kao partner uključen u dvije univerzitetske CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) mreže: “ABCD Network = Architecture, Build Environment, City Planning and Design Network” (CIII-CZ-1602-01-2122) i CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society” (CIII-RS-1513-02-2122).

CEEPUS Mreža “ABCD Network = Architecture, Build Environment, City Planning and Design Network”, čiji je cilj osnaživanje saradnje između partnerskih institucija na polju arhitekture i urbanizma u Centralnoj i Istočnoj Evropi, sastavljena je od 7 partnerskih univerziteta (i 2 tzv. “silent partner”- a). Pored Arhitektonskog fakulteta UCG partneri su i: Faculty of Architecture - Brno University of Technology (Brno, Czech Republic) – kao vodeći partner; Danube University Krems - Department for Building and Environment (Vienna, Austria); Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka (Republika Srpska); Faculty of Architecture - University of Sarajevo (BiH); Institute of Sociology - University of Wroclaw (Poljska) i Department of Architecture and Urbanism - Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad (Srbija).

U okviru ove saradnje predviđena je mobilnost akademskog osoblja, kratkoročna i dugoročna (u trajanju od jednog semestra) studentska mobilnost, kao i više zajedničkih programa kao što su seminari, stručne ekskurzije, gostujuća predavanja i sl. Od posebnog je značaja predviđeni Joint Studio teaching, koji podrazumijeva da se u toku semestra na svim partnerskim institucijama u radu sa studentima obrađuje jedna zajednička tema, zbog čega je ova mreža, od strane CEEPUS Internacionalne evaluatorske komisije, prepoznata kao inovativna i time visoko rangirana.

CEEPUS mreža CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society” (CIII-RS-1513-02-2122) postoji već 2 godine povećavajući broj partnera iz godine u godinu (10). Pored Arhitektonskog fakulteta iz Podgorice prisutni su još i: Faculty of Architecture - University of Belgrade (Srbija) – vodeći partner; Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - University of Banja Luka (Republika Srpska); University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Department of Urban Planning (Sofija, Bugarska); Faculty of Architecture - Technical University in Prague (Prag, Czech Republic); Faculty of Architecture - Budapest University of Technology and Economics (Budimpešta, Mađarska); Faculty of Architectural Engineering - Ss. Cyril und Methodius University in Skopje (Sjeverna Makedonija); Faculty of Architecture  - Cracow University of Technology (Krakov, Poljska); Faculty of Architecture and City Planning - “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMISOARA (Temišvar, Rumunija);  Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture - University of Maribor (Slovenija), kao i dva tzv. “silent partner”-a (Serbian Town Planner Association and ISUFPOLSKA - Polish Network of Urban Morphology). Mreža je usmjerena ka osnaživanju postojećih doktorskih studija i ka akademskoj pomoći partnerskim institucijama koje su u procesu kreiranja tog nivoa studija (Podgorica, Banja Luka, Skoplje, Maribor).

Tokom dvogodišnjeg trajanja programa predviđena je i mobilnost studenata doktorskih i master studija (četvrta i peta godina studija), akademskog osoblja, kao i radionice, seminari, ljetna škola i sl., vezano za krovnu temu - Stanovanje u postsocijalističkim zemljama (Sustainable Housing – Cross-Cultural Society; predložena tema za Crnu Goru: Housing vs. tourism development in the (post)socialist Mediterranean Region).

Aktivnosti u okviru obje mreže započeće početkom zimskog semestra 2021/22 godine, kada će biti detaljnije razrađen i prikazan program, u zavisnosti od tadašnje situacije sa pandemijom.

U rad obje akademske CEEPUS mreže mogu uzeti učešća svi zainteresovani članovi akademskog osoblja Arhitektonskog fakulteta UCG, kao i odabrani studenti u dijelu studentske mobilnosti. Zainteresovani se mogu prijaviti CEEPUS koordinatorki za Arhitektonski fakultet, Prof. dr Slavici Stamatović Vučković, prodekanki za međunarodnu saradnju na e-mail: slavicasv@ucg.ac.me.

Link za sajt CEEPUS programa: https://www.ceepus.info/default.aspx#nbb

Broj posjeta : 317