Korekcije termina polaganja kolokvijuma
Predmet u zimskom semestru za koji sam mislio da je Strategijski menadžment u turizmu je u stvari Strategijski marketing u turizmu, što nije predmet na kome sam ikada bio profesor (uporno insistiram da mi se taj predmet izbriše sa moje stranice, ali oni koji su ga tu uvrstili to ne žele), zbog čega ću iz prethodnog rasporeda za zimski semestar izbrisati pod stavkom 4) Strategijski menadžment u turizmu, a što će dovesti do pomjeranja termina narednih kolokvijuma za 30 minuta na sledeći način:
 
 
ZIMSKI SEMESTAR (SALA 201)
 
KOLOKVIJUM REDOVNI - 07.11.2023.
 
1) MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA - 08:00-10:00
2) ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA / MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE - 10:00-11:30
3) MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA - 11:30-12:00
4) MENADŽMENT SPECIJALIZOVANIH HOTELA / MENADŽMENT U TURIZMU - 12:00-12:30
5) EKOTURIZAM - 12:30 - 13:00
 
KOLOKVIJUM POPRAVNI - 21.11.2023.
 
1) MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA - 08:00-10:00
2) ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA / MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE - 10:00-11:30
3) MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA - 11:30-12:00
4) MENADŽMENT SPECIJALIZOVANIH HOTELA / MENADŽMENT U TURIZMU - 12:00-12:30
5) EKOTURIZAM - 12:30 - 13:00Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.