Stavljanje disertacije na uvid javnosti/ Ilija Ćetković/ Prirodno-matematički fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Doktorska disertacija mr Ilije Ćetkovića pod naslovom „Hrskavičave ribe (Classis: Chondrichthyes) u crnogorskom dijelu Jadrana: diverzitet, abundanca i interakcija sa ribarstvom“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:

  1. Dr Danilo Mrdak, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr Ana Pešić, viši naučni saradnik Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Zdravko Ikica, viši naučni saradnik Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Branko Dragičević, viši naučni saradnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Hrvatska
  5. Dr Dragana Milošević-Malidžan, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može obaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.