Odbrana mr rada - Bogdan Muratović
Obavještava se javnost da će kandidat Muratović Bogdan javno braniti magistarski rad pod nazivom "Turistička valorizacija kulturne baštine Starog grada Kotora u funkciji unapređenja turističke ponude" pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Andriela Vitić- Ćetković, predsjednik Komisije,

Prof. dr Đurđica Perović, mentor,

Doc. dr Ilija Moric, član.

 

Odbrana će se održati dana, 25.09.2023. godine sa početkom u 13h, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.