Master rad/ Kristina Junković/ Arhitektonski fakultet
Kandidatkinja Kristina Junković, br.indeksa 34/17, braniće master rad pod nazivom "Kolektivno stanovanje CO-HOUSING kao revitalizacija industrijskog nasleđa; Studija slučaja: Esslerova fabrika tekstila u Brnu, Republika Češka”, dana 11. jula 2024. godine, u 11 časova, u sali CIS-a, u zgradi Rektorata, Univerziteta Crne Gore, pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu:

  • prof.dr Rifat Alihodžić, predsjednik;
  • prof. dr Ilija Lalošević, član;
  • prof. dr Slavica Stamatović Vučković, mentor i član. 

Odbrana rada je javna. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.