Prirodno-matematički fakultet

Prvi kolokvijum
Prvi kolokvijum će se održati 5. aprila u 8:15 (sala 207). Svi studenti koji žele da polažu kolokvijum su obavezni  da popune anketu na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjFmFC2fkRbRQ9K4kRtOT_SUL6sIX9vqTKQAobI_-G9jlqBw/viewform?usp=sf_link

Broj posjeta : 110