Arhitektonski fakultet

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Sanja Obradović
Kandidatkinja Sanja Obradović braniće Završni specijalistički rad, 11.07.2019. 11:00h u sali 001 AF. 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu rada: 

1. prof.dr Svetislav G. Popović, predsjednik

2. prof. dr Rifat Alihodžić, član

3. doc.dr Svetlana K. Perović, član i mentor

Odbrana je javna.

Rješenje je dostupno u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 672