Arhitektonski fakultet, 08.10.2019

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Tamara RadonjićStudentkinja Tamara Radonjić braniće Završni specijalistički rad, 11.10.2019. 09:00h u sali 101 AF. 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu rada: 

1. prof.dr Svetislav G. Popović, predsjednik

2. prof.dr Rifat Alihodžić,  član

3. doc.dr Svetlana Perović, član i mentor

Odbrana je javna.

Rješenje je dostupno u prilogu.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 288