Elektrotehnički fakultet, 24.05.2018

Jedanaesti i dvanaesti termin računskih vježbiNa jedanaestom terminu računskih vježbi rađeni su zadaci: Example 7.9, kao i zadaci iz sekcije 7.9 Problems: 7.2, 7.3, 7.13. Literatura: LJ. Stanković, Digital Signal Processing with Selected Topics, autorsko izdanje namijenjeno studentima Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici, 2016.

Na dvanaestom terminu računskih vježbi rađeni su zadaci iz priloženog materijala.

Dokumenti