Ekonomski fakultet, 12.02.2018

Materijal 11. Materijal za predavanja za 19. februar 2018, koji ce biti diskutovan na casovima 19. februara.

2. Pored ovog materijala, student treba sam, po svom izboru, da izabere i uradi online test za procjenu svojih preduzetnickih sposobnosti, cije rezultate ce prezentirati na casovima predavanja.

Dokumenti