Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Rezultati
Indeks Godina Ime Prezime    PRISUSTVO AKTIVNOSTI I KOL.
          NASTAVI AP AV Red. Pop.
1 2020 Veselinka Vukić         19  
2 2020 Ivana Petrušić         18  
3 2020 Mirjana Janković         20  
4 2020 Anita Ličina         20  
5 2020 Andrijana Janjević         17  
6 2020 Milica Marković         19  
7 2020 Aleksandra Čolan         20  
8 2020 Kristina Ćipranić         18  
9 2020 Semina Skenderoski         18  
10 2020 Milica Kralj         17  
11 2020 Jelena Todorović         18  
12 2020 Asmira Lukolić         15  
13 2020 Anđela Tadić         17  
14 2020 Jelena Tasić         17  
15 2020 Milan Cvijović         16  
16 2020 Bojana Savković         17  
17 2020 Maja Vujović         17  
18 2020 Milena Perčobić         16  
19 2020 Nikolina Sinđić            
20 2020 Maša Samardžić         12  
21 2020 Amar Rastoder            
22 2020 Gracija Janković            
23 2020 Milena Penda         10  
24 2020 Aleksandra Maroš         17  
25 2020 Tijana Ljubanović         18  
26 2020 Ana Strahinja         13  
27 2020 Marko Topalović         16  
28 2020 Sara Pavićević         15  
29 2020 Uglješa Brguljan         17  
Broj posjeta : 71