Filološki fakultet, 21.10.2019

Konsultacije i polaganje



Konsultacije su utorkom u 15h, sala 106 (Nikšić).

Gramatika i leksika, kao i oba prevoda, polažu se kod predmetnog nastavnika (prof. dr Milica Vuković Stamatović).

Za konsultacije i polaganje dijela Pismene i usmene vježbe nadležna je lektorka Ana Wilford.

Broj posjeta : 146