Arhitektonski fakultet, 30.09.2019

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Nikola BajovićStudent Nikola Bajović braniće Završni specijalistički rad, 01.10.2019. 14:30h u sali 101 AF. 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu rada: 

1. doc.dr Dragan Komatina, predsjednik

2. prof. dr Goran Sekulić, član

3. prof.dr Veljko Radulović, član i mentor

Odbrana je javna.

Rješenje je dostupno u prilogu.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 240