Arhitektonski fakultet

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Tatjana Šćepanović
Studentkinja Tatjana Šćepanović braniće Završni specijalistički rad, 04.10.2019. 11:00h u sali 001 AF. 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu rada: 

1. prof.dr Slavica Stamatović Vučković, predsjednik

2. doc.dr Dragan Komatina, član

3. prof. dr Radomir Zejak, član

4. prof.dr Veljko Radulović, član i mentor

Odbrana je javna.

Rješenje je dostupno u prilogu.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 318