Arhitektonski fakultet, 08.10.2019

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Srđana PavićevićStudentkinja Srđana Pavićević braniće Završni specijalistički rad, 09.10.2019. 13:30h u sali 101 AF. 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu rada: 

1. prof.dr Dušan Vuksanović, predsjedniK

2. prof. dr Radomir Zejak, član

3. prof.dr Svetislav G. Popović, član i mentor

Odbrana je javna.

Rješenje je dostupno u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 243