Osnovne informacije

21.04.2017


Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kao podorganizaciona jedinica  uspostavljen je Centar za materijale i tehnologiju (CMT) koji je predviđen za obavljanje naučnog, stručnog i istraživačkog rada, kao i organizaciju naučnih i stručnih skupova.

U centru je planirano:

  • obavljanje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz oblasti: materijala, neorganskih i organskih tehnologija,
  • praćenje tehnhološkog transfera prema biznis sektoru,
  • koncipiranje projektnih aplikacija za nacionalne, evropske i druge fondove i
  • izrada studija i drugih stručnih dokumenata.

Poslove u okviru CMT trenutno obavljaju tehnički kordinator za transfer tehnologija dr Branka Bošnjak, i tehnički saradnik  Dragan Raičević. Odlukom dekana MTF-a, za rukovodioca Centra imenovan je prof. dr Žarko Radović.

Za obavljanje naučno-istraživačkog i stručnog rada mogu se angažovati i spoljni saradnici, a vrijeme i modalitet njihovog angažovanja utvrđuju se, zavisno od raspoloživih sredstava Fakulteta, u skladu sa zakonom i aktima Univerziteta Crne Gore.

 


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.