Osnovne informacije
Centar za naučno-istraživački rad (CNIR) funkcioniše kao organizaciona jedinica Medicinskog fakulteta i za cilj ima povećanje potrebnih resursa i izvođenje konkurentnih i modernih istraživanja kroz integraciju malih, prethodno nezavisnih istraživačkih grupa. U naučnom fokusu Centra je usvajanje integrativnog pristupa za istraživanja molekularne osnove i terapijskih modaliteta različitih bolesti, od kancera do neurodegenerativnih oboljenja.

Centar obuhvata sljedeće grupe predmeta na osnovnim i doktorskim studijama:

  • morfološku (anatomija, histologija i embriologija i patološka anatomija);
  • funkcionalnu (medicinska biohemija i hemija, mikrobiologija i imunologija, medicinska fiziologija, patološka fiziologija i farmakologija sa toksikologijom) i
  • molekularno-genetičku (humana genetika, osnovi ćelijske biologije i osnovi molekularne genetike).

Centar bi takođe trebalo da služi kao baza za organizaciju praktične nastave na doktorskim studijama, sa fokusom na ulogu mitohondrija i oksidativnog stresa u različitim oboljenjima.

Namjera Centra je da razvija istraživačku i širu društvenu misiju, kao pokretač naučne djelatnosti i jezgro razvojnih i inovativnih aktivnosti kroz interdisciplinarni pristup, jačanje međunarodne saradnje (u svijetlu pridruživanja Crne Gore EMBO/EMBL-u), obuku doktoranata i jačanje mobilnosti, kako studenata tako i nastavnog i naučnog osoblja.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.