Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Info

Osnivanje Centra za istraživanja, inovacije i preduzetništvo Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore je partnerska institucija na Erasmus + projektu pod nazivom: Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries (Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana) – BLUEWBC. Ovaj projekat je prihvaćen za finansiranje od strane Izvršne agencije za edukaciju, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske unije (EACEA) u okviru ključne akcije KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – izgradnja kapaciteta u visokom...

Obavještenja

Aktuelno