Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Osnivanje Centra za istraživanja, inovacije i preduzetništvo Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore je partnerska institucija na Erasmus + projektu pod nazivom: Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries (Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana) – BLUEWBC. Ovaj projekat je prihvaćen za finansiranje od strane Izvršne agencije za edukaciju, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske unije (EACEA) u okviru ključne akcije KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – izgradnja kapaciteta u visokom...
Image
Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Realizovana druga međunarodna ljetnja škola na Pomorskom fakultetu Kotor

Image
Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

Prva info sesija o detaljima organizacije ljetnje škole

Image
Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo

„Evropski dan pomorstva u mojoj zemlji" na Pomorskom fakultetu Kotor