SeaComp

Na Pomorskom fakultetu Kotor vodiće se istraživanja o morskim ekološkim kompozitima u periodu 2022-2024   Pomorski fakultet Kotor i Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore zajedno sa Univerzitetom u Kamerinu iz Italije, realizovaé istraživanja u sklopu programa pod nazivom “Grande Rilevanza” u periodu od 2022. do 2024. godine. Projekat pod nazivom “Morski ekološki kompoziti od otpada iz Jadranskog mora – SeaComp” odobren je za finansiranje u okviru oblasti životne sredine sa posebnim osvrtom na Plavi rast. Ukupan budžet projekta je 89 hiljada eura, dok je rukovodilac projekta ispred partnerske institucije u Crnoj Gori...