MEPM

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Pomorski fakultet Kotor i Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore koordiniraće Erasmus + projektom pod nazivom: Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M) u periodu od 15.01.2021. do 14.01.2024. godine. Projekat se finansira iz sredstava Izvršne agencije za edukaciju, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske unije (EACEA) u okviru ključne akcije KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.    U realizaciji ovog projekta učestvovaće i ostali članovi konzorcijuma u sastavu: Aleksander Moisiu Univerzitet iz Drača, Univerzitet u...