Međunarodna saradnja

Sve informacija o stipendijama i mobilnostima ERASMUS+ programa koje se nude na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu Kotor možete naći u ovoj sekciji Stipendije i mobilnosti