Pomorski fakultet Kotor

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
514 Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0 PFKOTOR01-10-2020-01-07-2021
513 Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare ISACC PFKOTOR01-07-2020-31-12-2021
512 Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije PORTS 4.0 PFKOTOR01-07-2020-30-06-2021
511 Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude WRECKS4ALL PFKOTOR01-07-2020-30-06-2022
510 Ostalo Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana BLUEWBC PFKOTOR15-01-2020-14-01-2023
502 Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole metalnim materijala na brodovima PFKOTOR01-08-2018-01-08-2021
501 Zaštita konstrukcionih materijala u priobalnim uslovima koristeći nove ekološki prihvatljive inhibitore PFKOTOR01-01-2019-31-12-2020
500 Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici PROCHA-SMA PFKOTOR01-12-2018-01-12-2020
499 Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije SOOTVAR PFKOTOR01-01-2019-31-12-2020
498 Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave EPEmod PFKOTOR01-01-2019-31-12-2020
497 TEMPUS Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji MArED PFKOTOR15-12-2013-15-11-2017
496 IPA Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva PORTS PFKOTOR15-03-2018-14-12-2020
398 Ostalo Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori TRANS2WORK PFKOTOR14-10-2015-14-10-2018
299 Ostalo Transfer of knowledge Transfer of kn PFKOTOR01-10-2016-01-10-2017
289 Ostalo Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori EDUMAR PFKOTOR01-01-2016-01-01-2017
263 Ostalo MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI PLANIRANJE LUKA PFKOTOR01-01-2017-31-12-2019
126 Ostalo Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis WIMB PFKOTOR01-01-2015-31-12-2015
125 Ostalo Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar SUST-MARINA PFKOTOR15-12-2014-31-12-2018