Pomorski fakultet Kotor

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
499 SOOTVAR Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije
31-12-201831-12-2020
498 EPEmod Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave
31-12-201831-12-2020
497 MArED Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji
15-12-201315-11-2017
496 PORTS Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva
IstraživačkiOstalo15-03-201830-06-2020Interreg IPA CBC
398 TRANS2WORK Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori Dlabač Tatijana
14-10-201514-10-2018Projekat za cilj ima da unaprijedi i pripremi servise visokoškolskih institucija kako bi se podržali studenti sa invaliditetom u njihovoj tranziciji sa visokog obrazovanja do zaposlenja, slijedeći politiku Evropske unije. URL: http://trans2work.eu/me/
299 Transfer of kn Transfer of knowledge Nikolić Danilo
01-10-201601-10-2017
289 EDUMAR Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori Nikolić Danilo
01-01-201601-01-2017
263 PLANIRANJE LUKA MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI Meštrović Romeo
ObrazovniStrukturni01-01-201631-12-2017
247 Obuka za pomorce Obuka za pomorce Nikolić Danilo
22-03-201522-03-2025
126 WIMB Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis Nikolić Danilo
01-01-201531-12-2015
125 SUST-MARINA Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar
15-12-201431-12-2018
124 FAK.ZA POM. Obuka za pomorce FAK.ZA POM. Obuka za pomorce Nikolić Danilo
01-01-201531-12-2015
121 pr Slavica Perovic nacion ptr pr Slavica Perovic nacion Nikolić Danilo
01-01-201531-12-2015
120 pr Sanja Bauk bil BIH put tr pr Sanja Bauk bil BIH Nikolić Danilo
01-01-201531-12-2015
119 proj D nikolic Hrvatska proj D nikolic Hrvatska Nikolić Danilo
01-01-201531-12-2015
118 proj.Branislav Dragovic Slov.aviokarta proj.Branislav Dragovic Slov.aviokarta Nikolić Danilo
01-01-201531-12-2015
117 prj.D. Nikolic IIdio prj.D. Nikolic IIdio Nikolić Danilo
01-01-201531-12-2015
116 bil Sl.veselin Draskovic put tros bil Sl.veselin Draskovic Nikolić Danilo
01-01-201531-12-2015