Pomorski fakultet Kotor

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
513 ISACC Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare Nikolić Danilo
Nikolić Danilo
01-04-202030-09-2021Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora
512 PORTS 4.0 Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije Nikolić Danilo
Nikolić Danilo
07-03-202007-03-2020Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora
511 WRECKS4ALL Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude Nikolić Danilo
Nikolić Danilo
15-05-202014-05-2022Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora
510 BLUEWBC Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana Nikolić Danilo
Nikolić Danilo
15-01-202014-01-2023ERASMUS
502 Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole metalnim materijala na brodovima Ivošević Špiro
Ivošević Špiro
01-08-201801-08-2021Bilateralni projekat sa Slovenijom
501 Zaštita konstrukcionih materijala u priobalnim uslovima koristeći nove ekološki prihvatljive inhibitore Ivošević Špiro
Ivošević Špiro
01-01-201931-12-2020Bilateralni projekat sa Srbijom
500 PROCHA-SMA Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici Ivošević Špiro
Ivošević Špiro
01-12-201801-12-2020EUREKA program
499 SOOTVAR Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije Nikolić Danilo
Nikolić Danilo
31-12-201831-12-2020Bilateralni projekat sa Srbijom
498 EPEmod Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave Dlabač Tatijana
Dlabač Tatijana
01-01-201931-12-2020Bilateralni projekat sa Srbijom
497 MArED Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji Nikolić Danilo
Nikolić Danilo
15-12-201315-11-2017TEMPUS
496 PORTS Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva Nikolić Danilo
Nikolić Danilo
IstraživačkiOstalo15-03-201830-06-2020Interreg IPA CBC
398 TRANS2WORK Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori Dlabač Tatijana
Dlabač Tatijana
14-10-201514-10-2018Projekat za cilj ima da unaprijedi i pripremi servise visokoškolskih institucija kako bi se podržali studenti sa invaliditetom u njihovoj tranziciji sa visokog obrazovanja do zaposlenja, slijedeći politiku Evropske unije. URL: http://trans2work.eu/me/
299 Transfer of kn Transfer of knowledge Nikolić Danilo
01-10-201601-10-2017
289 EDUMAR Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori Nikolić Danilo
01-01-201601-01-2017
263 PLANIRANJE LUKA MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI Meštrović Romeo
01-01-201731-12-2019Bilateralni projekat sa Slovenijom
126 WIMB Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis Nikolić Danilo
01-01-201531-12-2015TEMPUS
125 SUST-MARINA Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar Dragović Branislav
Dragović Branislav
15-12-201431-12-2018