Pomorski fakultet Kotor

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
502 Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole metalnim materijala na brodovima Ivošević Špiro
Ivošević Špiro
01-08-201801-08-2021Bilateralni projekat sa Slovenijom
501 Zaštita konstrukcionih materijala u priobalnim uslovima koristeći nove ekološki prihvatljive inhibitore Ivošević Špiro
Ivošević Špiro
01-01-201931-12-2020Bilateralni projekat sa Srbijom
500 PROCHA-SMA Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici Ivošević Špiro
Ivošević Špiro
01-12-201801-12-2020EUREKA program
499 SOOTVAR Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije Nikolić Danilo
Nikolić Danilo
31-12-201831-12-2020Bilateralni projekat sa Srbijom
498 EPEmod Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave Dlabač Tatijana
Dlabač Tatijana
01-01-201931-12-2020Bilateralni projekat sa Srbijom
497 MArED Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji Nikolić Danilo
Nikolić Danilo
15-12-201315-11-2017TEMPUS
496 PORTS Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva Nikolić Danilo
Nikolić Danilo
IstraživačkiOstalo15-03-201830-06-2020Interreg IPA CBC
398 TRANS2WORK Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori Dlabač Tatijana
Dlabač Tatijana
14-10-201514-10-2018Projekat za cilj ima da unaprijedi i pripremi servise visokoškolskih institucija kako bi se podržali studenti sa invaliditetom u njihovoj tranziciji sa visokog obrazovanja do zaposlenja, slijedeći politiku Evropske unije. URL: http://trans2work.eu/me/
299 Transfer of kn Transfer of knowledge Nikolić Danilo
01-10-201601-10-2017
289 EDUMAR Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori Nikolić Danilo
01-01-201601-01-2017
263 PLANIRANJE LUKA MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI Meštrović Romeo
01-01-201731-12-2019Bilateralni projekat sa Slovenijom
126 WIMB Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis Nikolić Danilo
01-01-201531-12-2015TEMPUS
125 SUST-MARINA Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar Dragović Branislav
Dragović Branislav
15-12-201431-12-2018