Pomorska biblioteka

Pomorska biblioteka djeluje u okviru Pomorskog fakulteta Kotor od samog osnivanja ove ustanove 1959. godine. Danas je ona zajednička biblioteka Pomorskog fakulteta Kotor, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Instituta za biologiju mora. Njeno osnivanje, razvoj i djelovanje usko su vezani za sve mijene kojima je bila izložena pomorska privreda i pomorsko školstvo Crne Gore počevši od druge polovine XX vijeka pa sve do danas. Pomorska biblioteka je otpočela rad sa malom zbirkom stručne literature na našem i stranim jezicima, da bi najveći prosperitet doživjela krajem osamdesetih godina, kada je zahvaljujući kapetanu Božu Dabinoviću, brodovlasniku iz Monaka,...

Piši pravilno

Kontakt

Rad sa korisnicima