Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR
IVAN RADEVIĆ

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

Termin polaganja

Nova objava - 31.01.2020 21:19

Rezultati završnog ispita (prvi termin)