Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa, studenti će moći da: 1. Prepoznaju savremene tendencije biznisa 2. Pripreme finansijske izvještaje i objasne analizu boniteta preduzeća 3. Analiziraju pokazatelje poslovanja preduzeća 4. Definišu finansijsko tržište i njegove osnovne segmente 5. Razlikuju i analiziraju rad institucionalnih investitora 6. Definišu i objasne instrumente tržišta novca i tržišta kapitala 7. Izračunaju cijenu finansijskih instrumenata i objasne mogućnosti njihove prodaje 8. Analiziraju berzu i berzansko poslovanje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ2x1
4P
2x1
4P

Nova objava - 13.02.2023 21:27

Septembarski rok

Zavrsni ispiti

Popravni kolokvijumi

Drugi kolokvijum

Prvi kolokvijum, preduzetničke finansije