Semestar: 7
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i predstavi osnovne teorijske koncepte potrebne za razumijevanje i upravljanje finansijama preduzeća. 2. Objasni osnovne finansijske izvještaje i način donošenja finansijskih odluka. 3. Ocijeni finansijsku poziciju preduzeća. 4. Analizira finansijska tržišta, tradicionalne i specifične izvore finansiranja. 5. Izvrši evaluaciju investicionog projekata na osnovu tehnika kapitalnog budžetiranja. 6. Sastavi planske finansijske izvještaje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MUGOŠA2x1
62S+44P
SAŠA POPOVIĆ2x1
62S+44P

ePredavanje - 06.04.2020 11:31

ePredavanja - 30.03.2020 14:59

e-Predavanja - 21.03.2020 14:58

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Raspored polaganja zavrsnog ispita 28.januara

Rezultati zavrsnog ispita