STRATEGIJSKI MARKETING


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše ključne kategorije i procese koji se vezuju za implementaciju marketing strategije i koncepcije u poslovanju preduzeća; Objasni marketing strategiju i govori o strategijskom planiranju marketing aktivnosti; Ukaže na moguće načine identifikovanja tržišnih mogućnosti; Govori o strategiji kreiranja proizvoda, cijene, distribucije i promocije (komunikacije), na primjeru konkretnog preduzeća; Objasni strategiju segmentacije tržišta, diferenciranja ponude i pozicioniranja proizvoda (na primjeru konkretnog preduzeća); Samostalno ili u grupi analizira ulogu marke u kreiranju marketing strategije preduzeća; Analizira ulogu marketing strategije u globalizaciji svjetske privrede; Objasni i klasifikuje osnovne vrste kontrole i revizije marketing aktivnosti;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x1
1S
BOBAN MELOVIĆ4x1
1S

Ukupni rezultati

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

Rezultati dosadašnjih aktivnosti

Test

Obavještenje o kolokvijumu

Prezentacije praktičnih radova